Mieszkaj w zgodzie
z naturą:

Prefabrykacja domów mieszkalnych w zdrowym, ekologicznym otoczeniu

01

Proste i ekologiczne budownictwo modułowe

pozwala zaoszczędzić czas, energię i pieniądze

02

Technologia CLT

przyjazne zdrowiu budownictwo z litego drewna

03

Prefabrykacja domów mieszkalnych

w zdrowym, ekologicznym otoczeniu

Walden Modular Sp. z o.o.

To firma zajmująca się produkcją jednorodzinnych prefabrykowanych domów modułowych z paneli drewnianych, w technologii CLT (Cross Laminated Timber).

Technologia CLT cechuje się energooszczędnością, wysokim współczynnikiem pochłaniania hałasu, trwałością i wytrzymałością porównywalną z konstrukcjami tradycyjnymi, a przede wszystkim krótkimi terminami realizacji.

Budownictwo
modułowe

Budownictwo modułowe jest też odpowiedzią na wyzwania, które polskiej branży budowlanej stawiają zmiany klimatyczne i wchodzące w życie od 1 stycznia 2021 nowe Warunki Techniczne, które mają zmniejszyć udział zapotrzebowanie na energię w nowo budowanych obiektach.
Przemysł budowlany jest odpowiedzialny za 39% światowej emisji dwutlenku węgla podczas, gdy przemysł lotniczy wytwarza zaledwie 2,4% globalnej emisji. W związku z tym trendy w budownictwie i architekturze zmierzają w kierunku obniżania emisji CO2 i samowystarczalności energetycznej.

Światowa emisja dwutlenku węgla

przemysł budowlany 39%
przemysł lotniczy 2.4%

Produkcja domów

odbywa się w kooperacji ze spółką Wasa Trade Sp. z o.o. zarządzającą halą produkcyjną w o powierzchni 4.000 m2 w miejscowości Koniecwałd na Pomorzu oraz halą produkcyjną o powierzchni 4.000 m2 w miejscowości Studzienice na Górnym Śląsku. W hali w Koniecwałdzie już obecnie prowadzona jest produkcja domków na niewielką skalę, wymaga ona jednak doinwestowania i wdrożenia skutecznego planu marketingowo-sprzedażowego. Rolą WM jest zbudowanie efektywnej dystrybucji i logistyki dostaw.

Sprzedaż

odbywa się poprzez platformę e-commerce oraz tworzone już obecnie kanały dystrybucji. Przewidujemy, że większość sprzedaży będzie trafiać na wysokomarżowy rynek niemiecki i na rynek skandynawski. Polski rynek nabierze dynamiki po wejściu w życie programu „Mój dom 70m2” pozwalającego na budowę domu o powierzchni 70 m2 bez pozwolenia na budowę.

Marketing

Zarządzanie finansowe

Projekty techniczne

Obsługa klienta

Logistyka dostaw

Szacujemy, że przy produkcji 180 domów rocznie WM uzyska roczny przychód w wysokości ok. 48 milionów zł.

zespół zarządzający

Piotr Kosznik

Opracowywanie strategii rozwoju i stworzenia sieci dystrybucji domów modułowych

Spółka Walden Modular Sp. z o.o. jest kierowana przez p. Piotra Kosznika, doświadczonego menadżera i przedsiębiorcy, z kilkunastoletnim stażem w biznesie technologicznym. Pan Piotr Kosznik, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego i Szkoły Głównej Handlowej na kierunkach Finansów i Rachunkowości to specjalista od zarządzania operacyjnego w branży nieruchomości i projektów inwestycyjnych oraz produktów finansowych. Ekspert w zakresie budowania sieci dystrybucji i sprzedaży oraz finansowania projektów inwestycyjnych. Tworzył i zarządzał sieciami sprzedaży dużych dystrybutorów produktów finansowych AVIVA i Expander a od kilku lat zajmuje się budową portfolio aktywów nieruchomości na rynku deweloperskim sięgających 300 mln zł. Specjalizuje się kompleksowym zagospodarowaniu i sprzedaży nieruchomości klasy premium m.in. projekt Vangard Residence na Ochocie w Warszawie.

W projekt Walden Modular Sp. z o.o. jest zaangażowany od jego powstania, w zakresie strategii rozwoju i stworzenia sieci dystrybucji domów modułowych.

Piotr Kamiński

Nadzór techniczny nad produkcją i jakością wykonania domów modułowych.

Szefem produkcji i kreatorem technologii spółki jest p. Piotr Kamiński, doświadczony inżynier, absolwent Politechniki Gdańskiej na wydziale energetycznym, specjalista w zakresie projektowania technicznego i przygotowywania dokumentacji technicznej, wsparcia technicznego sprzedaży i wdrażania na rynek nowych produktów technicznych. Szlify zawodowe zdobywał w Grupie Kapitałowej Energa, a później jako prywatny przedsiębiorca w zakresie projektowania instalacji technicznych budynków i logistyki dostaw materiałów.

W projekcie Walden Modular Sp. z o.o. zajmować się będzie nadzorem technicznym nad produkcją i jakością wykonania domów modułowych.